Най-Древната Писменост

Глинена плочка с най-древното писмо на света показва Врачанският исторически музей по повод Деня на славянската писменост и култура.
Находката е на 7 000 години и е открита при разкопки край село Градешница.

Опитите на учените да разшифроват графичните знаци върху глинената плочка започват преди половин век. Световна сензация обаче предизвика
съвременният прочит на амер. проф. от български произход Стефан Гайд.
Научните му тези са събрани в три книги.

Георги Ганецовски – археолог: – От тези знаци, от тях тръгва всичко – това е началото на писмеността.

Проф. Гайд съпоставя знаците от Градешница с египетските йероглифи.
Ето какво е разчел в част от текста: „О, триединни Боже, който обитаваш
Тракия, обричам се да ти принасям дарове и само теб величая…“

Георги Генецовски – археолог:
– Молба към божествата за предпазване и опазване на плодородието и рода. Много трудна материя за прочит, тъй като тези знаци имат значение по-скоро като символи, те могат да значат и една дума, а и може и цяла фраза…

Редом с първата писменост е открит и керамичен модел на древен храм. Предполага се, че плочката с пиктограмите е била поставена в него и затова учените са го нарекли „Изгубения кивот на Завета“.