Гласът от Бурята на Живота (беседа пред Софиянското общество).

„Бурята има едно добро свойство. В Бурята има отговори. В хаоса има разбъркване, за да дойде разрешението, отговорът. Тук сме се събрали, за да се научим как бурята да ни говори, защото никой никога не може да ви гарантира, че бурята няма да дойде и във вашия живот. Напротив, живеем в състояние на постоянни променливи. Да бъдеш „подвижен в подвижното“. Всичко се променя, не знаем какъв ще бъде утрешния ден, и то не само в политиката – виждаме, че народите са в постоянно движение, както и казват древните пророчества: „Народите ще бъдат в постоянен страх от движението на морето“. В този хаос, в тази напрегнатост, в това очакване на промяна, ние не знаем до какво ще ни доведе това…“

„Интересно е че в тази реалност, в която живеем, ние не виждаме истински нещата. Гласът от бурята е като шум на вятъра. Чуваш го, чуваш неговото бучене, но не знаеш откъде идва и накъде отива. Така е и със скритите духовни явления. Тоест случват се неща, които не знаеш за какво са предназначени. Какъв е техният замисъл, откъде идват – какъв е техния източник и накъде е тяхната посока, каква е тяхната цел. Това е целта – да се научим да разпознаваме какво се случва в бурята, да чуваме нейния Глас. Да познаем всъщност знанието, което е доказано, чрез Сила и чрез Дух.
За да познаем този Глас, ние първо трябва да направим разликата между вътрешния свят, т.е. вътрешния ни човек и външния свят и неговите външни проявления. Трябва да познаем тайните дела в нас самите, които всъщност са причина за всички външни явления. Да разберем тази синхронизация, тази мистерия между вътрешните събития и външните им прояви.

Към II-ра част