Древната писменост по нашите земи, декодирана по Метода Гайд

Акад. Цветан Гайдарски представя новата книга от поредицата „Тракийското Писмо Декодирано“.

Институтът по трансцендентна наука,  отдел „Тракология“ излезе с нови открития относно древната тракийска писменост по нашите земи. По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура,   съвместно с Регионален исторически музей – Враца беше организирана конференция на тема: „Древната писменост по нашите земи, декодирана по Метода Гайд“. Сред гостите на форума бяха кметовете на Враца, Мездра, Градешница и Криводол – Николай Иванов, инж. Генади Събков, Магдалин Сълков и Петър Данчев, общественици, културни дейци, учени. По време на конференцията бе представена и новата книга на акад. Цветан Гайдарски от поредицата „Тракийското Писмо Декодирано“.

Пресконференцията бе открита от директора на РИМ Враца Георги Ганецовски.

Изследователската  работа на отдела по Тракология от Института по Т-Наука върху Тракийското писмо продължава вече значителен брой години. Голяма част от тези изследвания бяха публикувани  в книгите и трудовете на д-р Стефан Гайд от поредицата  „Тракийското Писмо Декодирано” (том I, II, III и IV, в периода 2006-2008 г.), издание на Института по Т-Наука (отдел по Тракология).  За съжаление д-р Стефан Гайд не е вече между нас, но ни завеща огромно научно и културно наследство. Създаденият от него изследователски метод е приложим от всеки учен в различните области на познанието, лингвистиката и технологичните приложения.  Споровете между групи от учени по отношение на тези революционни открития продължават и до днес, но безапелационно са опровергани теориите за „безписмените траки” и завинаги се промениха представите за древния свят. Читателят, който е запознат с тези  публикации, вече знае за откритията  и „Метода Гайд”, по който Тракийското пиктографско писмо от Неолита  бе превеждано през по-късно въведения му аналог в Древен Египет, известен като Египетско йероглифно писмо от Старото царство.
Така или иначе  Тракийският пиктографски скрипт върху множество артефакти от култура Градешница, Караново и Тартария (датирани на около 5000 г. пр.н.ера)  беше транскрибиран и преведен от  екипа  на Института по Т-Наука по начина, по който се превежда йероглифното писмо от Старото царство в Египет (от около 3000-2000 г. пр.н.ера) и резултатите бяха изненадващи и безпрецедентни. Валидността им бе напълно потвърдена от факта, че отразяваха ясно смислово и идейно съдържание, и то на един и същ език, който очевидно е бил говорим в широк географски регион, включващ Тракия, Анатолия и Северен Египет.

НО… значителната част от артефактите от неолитния период  съдържаха съвсем други НЕ – пиктографски „резки” и „драскулки”, които често се срещаха и успоредно с пиктограмите върху онези тракийски артефакти, върху които те бяха налице, но които не бяха регистрирани никъде в Египетското йероглифно писмо досега. Тези „странни знаци”, естествено, чакаха своето обяснение и наложиха допълнителни изследвания от екипа ни в Института по Т-Наука в течение на годините, за да могат  да бъдат обяснени и тези особености на Тракийската писменост, които очевидно липсваха в Египет.
Новите открития, които последваха от този дългогодишен труд,  са  представени и в нова книга от поредицата „Тракийското Писмо Декодирано– V” на акад. Цветан Гайдарски. Отново става дума за голям пробив в методиката на прочитане на надписите по древните ни археологически артефакти и се доближаваме до мечтата на д-р Стефан Гайд за издаване на книга със свидетелства за траките от самите траки.

 

 

„Тракийското Писмо Декодирано– V”