Как защитаваме личните Ви данни

http://institutet-science.com (Последна редакция 06.06.2017)

http://institutet-science.com е официалната интернет страница на Института по Т – Наука (за краткост още „Сайта“).

Защитата на личните Ви данни е важна за Института по Т – Наука (за краткост още „Т – Наука”). Настоящият текст има за цел да представи по разбираем начин как Т – Наука защитава лични данни в случай, че такива бъдат събрани, обработвани и използвани във връзка с посещаването на Сайта от потребители. В случай, че събираме, съхраняваме или по друг начин използваме лична информация това се случва изцяло в съотвествие с действащия в Република България закон за защита на личните данни. Политиката ни за защита на личните данни се отнася за Сайта, който е под управлението на Института по Т – Наука (повече може да прочетете в секцията „За нас“ на първата страница на Сайта).

Посещението на Сайта не налага предоставянето на лични данни. При условие, че се изисква лична информация (неизчерпателен пример: ако изпратите електронна поща на pr@institutet-science.com), Т – Наука стриктно съблюдава принципите за събиране, използване, разкриване, прехвърляне и съхранение на лични данни на потребителите, а именно:

Принципи

1. Събиране на лични данни. В случай, че ни изпратите електроннта поща, Т – Наука може да събере или да получи информация от потребителя, която включва, но не се ограничава до: име, адрес на електронна поща, телефонен номер, предпочитания за контакт и др. по Ваш избор.

С аналитична цел относно посещаемостта на Сайта, Т – Наука събира и информацията, която интернет устройство или уеб-браузер на потребителя изпраща винаги, когато той/тя ползва Сайта, включително и Internet Protocol адрес.

2. Използване на  личните данни. Т – Наука може да използва предоставените от потребителя лични данни за: (1) връзка с него/нея, (2) да изпълни съответно искане, (3) да поиска доброволно мнение за Сайта или негово съдържание.

Във връзка с горното, Т – Наука може да използва лични данни на потребителя и за следните цели: проверка, анализ на информацията или решаване на системен проблем.

В допълнение, Т – Наука може да си послужи с информацията, която потребителят е предоставил или която е събрана чрез уеб-браузъра му, за да бъдат установени потребители, които застрашават нормалното функциониране на Сайта, или за да бъде подобрено качеството на услугата спрямо потребителя.

При положение, че лични данни на потребителят бъдат използвана за цели, различни от гореописаните, Т – Наука ще положи грижа да уведоми потребителя и поиска разрешението му, ако това се изисква от закона.

При необходимост, екипът на Т – Наука може да уведомява потребителите за възможности да преустановят или да започнат да използват някои функции на сайта.

3. Съхранение. Т – Наука съхранява събраната лична информация и материали за определен период от време, не по – дълъг от практическата необходимост за съхранението (например: за да бъде отговорено на Ваше запитване или за да бъде решен определен технически проблем). След това личните данни биват изтривани от архива.

4. Достъп. Т – Наука се грижи  да поддържа точна личната информация на потребителите и разчита на тяхното съдействие за това. Заинтересован потребител може да изпрати запитване на електронната ни поща pr@institutet-science.com с цел да провери, поправи или премахне личната информация, която е предоставил. След като Вашето съобщение бъде получено, екипът на Т – Наука ще се постарае да получите обратна връзка в рамките на 30 дни. При положение, че има затруднения с изпълнението на запитването Ви в 30-дневния срок, ще ви бъде обяснено защо.

5. Споделяне и разкриване на лични данни. Т – Наука разглежда личните Ви данни като конфиденциална информация и не ги предоставя на никого. Личната Ви информация не подлежи на споделяне с други страни, освен при:

Правни изисквания. Т – Наука може да разкрие Ваши лични данни, мнения, съдържание на запитвания и др., при положение, че това се изисква от орган на съдебната власт или управомощен орган на изпълнителната власт в рамките на съответен закон. Допълнително това може да се случи, при преценка, че е уместно или необходимо за: превантивни мерки за избягване на подвеждане под отговорност, включително и нарушение на договорни отношения; закрила на правата, собствеността или безопасността на Сайта, на конкретна личност или обществото; във връзка със запазване сигурността и целостта на предоставените услуги и налична техника; закрила на личността и предлаганата от Сайта информация от измамна, обидна или незаконна употреба; закрила на законните интересни на Т – Наука срещу претенции и обвинения от трети страни.

6. Защита на личните данни – подходящи технически и организационни мерки. Т – Наука  използва технически и организационни средства, за да защити предоставените от потребителя лични данни от загуба, злоупотреба и неразрешена промяна, както и за да бъдат запазени поверителни. Екипът на Т – Наука поддържа регулярно процедурите за сигурност и следи за подходящи нови технологии и методи за защита. В допълнение се използва кодираща технология за криптиране на трафика на данни на Сайта. Въпреки неимоверното старание, предвид естеството на информационните технологии, екипът на Т – Наука не може да гарантира пълната сигурност на използваните технологии, молим Ви, бъдете внимателни, когато въвеждате лични данни онлайн.

7. Пасивно събиране на информация: Технологии за проследяване и бисквитки. При посещение на Сайта е възможно да бъде събрана информация, която браузърът на потребителя изпраща всеки път при ползване на интернет сайт. Тази информация може да представлява вида на браузъра, операционната система, предпочитан език, сайтове, които сте посетили преди да посетите нашия сайт, дата и час на искането на всеки посетител.

Целта на обработката на гореописаната информация е разбиране как потребителя използва Сайта, за да може съответно да се подобри функционирането му. Събраната информация се използва от техническия екип поддържащ Сайта. Към момента на изготвянето на настоящия пояснителен текст, Т – Наука използва технологията „бисквитки“ за да предоставя и постоянно да подобрява качеството на обслужване на своите потребители. В това число могат да бъдат използвани “бисквитки” от трети страни, като google.com и други социални мрежи.

8. Закрила на данните на деца. Т – Наука се стреми да не събира информация от деца под 13 – годишна възраст, доколкото това е възможно предвид анонимността, която предлага по естество Интернет. Държим ако бъде предоставена информация от деца, това да се случва само с изричното позволение и информираност от страна на техен родител или настойник, предвид действащото законодателство. Екипът на Сайта, настойчиво моли, деца под 18 – годишна възраст да искат позволение от родителите си преди да изпращат лична информация на когото и да било в Интернет и насърчаваме родителите да запознават децата си с практики за безопасна употреба на Интернет.

9. Връзки (линкове) към трети страни. Т – Наука не носи отговорност за защитата на лични данни или съдържанието в сайтове на трети страни. В тази връзка е добре потребителя да се да се запознае как третите сайтове, които посещава защитават личните данни и лично да прецени дали да ги използва.

10. Бъдещи промени на „Как защитаваме личните Ви данни“. Т – Наука регулярно осъвременява настоящия пояснителен документ за защита на личните данни и може да го променя, добавя или премахва секции, ако счете за необходимо. Съобщение за евентуално изменения ще бъде публикувана на видно място в Сайта. Датата на промяната може да бъде проверена в долната част на настоящия пояснителен документ. Т – Наука Ви приканва да бъдете информирани и да проверявате от време на време упоменатата дата.