Представяне на книгата „Тракийското Писмо Декодирано“ V в гр. Видин

Тайните кодове на древните писмености по нашите земи.

Видин стана част от мащабното турне из страната по повод представяне на петата книга от поредицата „Тракийското Писмо Декодирано“ – „Мистериите на Самотраки и Руническата Книга на Тайните” от акад. Цветан Гайд. След забележителния интерес, с който беше посрещнато събитието в градовете Враца, София, Стара Загора, Варна, Бургас, Плевен и Пловдив, видинчани успяха да се запознаят с последните изследвания в областта на декодирането на тракийската писменост по „Метода Гайд“.

Предстои представяне на книгата в гр. Кърджали на 22 ноември 2018 г. /четвъртък/, в Регионална библиотека Н. Й. Вапцаров.

На срещата-разговор се споделиха най-новите постижения на екипа от Института по Т-наука, анализите и  изводите от  древното знание, запазено като текстове върху артефакти от  тракийската  цивилизация по  нашите земи и  се акцентира  върху  значимостта  от изследването  и  вникването в древните  мистични технологии,  приложими  и  днес.

Бяха представени исторически изследвания и лингвистични анализи, потвърждаващи данните от ирландския фолклор, че галската (келтска) народност и култура води началото си от Древна Тракия /„Трако ди Данан“ – Траките от Дунав/ и тайните мистерии на остров Самотраки.

Книгите от поредицата са плод от забележителния пробив на д-р Стефан Гайд през 2006 г. в декодиране на древната тракийска пиктографска писменост. Създаденият от него изследователски метод е приложим от всеки учен в различните области на познанието, лингвистиката и технологичните приложения. Разчетените артефакти по „Метода Гайд“ се датират от 5 хилядолетие пр.н.ера, период предхождащ с цели хилядолетия подобни писмености, познати на науката до сега в Египет и Шумер. Сензационните открития на Института по Т-наука в областта на модерната тракология завинаги променят историческата наука и възстановяват истината за древното минало на нашите предци.