Пресконференция за Древната Писменост по Нашите Земи

Пресконференция за Древната Писменост по Нашите Земи декодирана по Метода Гайд

Изследователската  работа на отдела по Тракология от Института по Т-Наука  върху Тракийското Писмо продължава вече значителен брой години наред и резултатите от нея бяха оповестявани и  издавани. Голяма част от резултатите на тези изследвания бяха публикувани  в книгите и трудовете на д-р Стефан Гайд от поредицата на „Тракийското Писмо Декодирано” (том I, II, III и IV, в периода 2006-2008 г.), издание на Института по Т-Наука (отдел по Тракология).  За съжаление д-р Стефан Гайд не е вече между нас, но ни завеща огромно научно и културно наследство. Създаденият от него изследователски метод е приложим от всеки учен в различните области на познанието, лингвистиката и технологичните приложения.   Споровете между групи от учени по отношение на тези революционни открития продължават и до днес, но безапелационно са опровергани теориите за „безписмените траки” и завинаги се промениха представите за древния свят. Читателят, който е запознат с тези  публикации, вече знае за откритията  и „Метода Гайд”, по който Тракийското Пиктографско Писмо от Неолита  бе превеждано през по-късно въведения му аналог в Древен Египет, известен като Египетско йероглифно писмо от Старото царство.

В случая, това бе възможно именно защото Египетското йероглифно писмо се оказа пренесен и доразвит на местна Египетска почва аналог на по-стария Тракийски Пиктографски скрипт, и това бе препотвърдено многократно и доказано в трудовете на д-р Гайд, вече споменати по-горе.

Така или иначе, Тракийският пиктографски скрипт върху множество артефакти от култура Градешница, Караново и Тартария (датирани на около 5000 г. пр.н.ера), беше транскрибиран и преведен от  екипа  на Института по Т-Наука по начина, по който се превежда йероглифното писмо от Старото царство в Египет (от около 3000-2000 г. пр.н.ера) и резултатите бяха изненадващи и безпрецедентни. Валидността им бе напълно потвърдена от факта, че отразяваха ясно смислово и идейно съдържание, и то на един и същ език, който очевидно е бил говорим в широк географски регион, включващ Тракия, Анатолия и северен Египет, консервирал се сравнително непроменен през хилядолетията, и запазен и до днес твърде консервативно в този си архаичен вид в литургичните практики на Коптската и Тракийската православни църкви (известен под името „Бохарският (богарския) диалект”).

НО… значителната част от артефактите от неолитния период  съдържаха съвсем други НЕ – пиктографски „резки” и „драскулки”, които често се срещаха и успоредно с пиктограмите върху онези тракийски артефакти, върху които те бяха налице, но които не бяха регистрирани никъде в Египетското йероглифно писмо досега. Тези „странни знаци”, естествено, чакаха своето обяснение и наложиха допълнителни изследвания от екипа ни в Института по Т-Наука в течение на годините, за да може да бъдат обяснени и тези особености на Тракийската писменост, които очевидно липсваха в Египет.

Новите открития, които последваха от този дългогодишен труд,  ще бъдат презентирани на 24 май в РИМ- Враца от 15:00 часа.  Изследванията и анализите по тях ще бъдат представени и в нова книга от поредицата „Тракийското Писмо Декодирано– V”.

Виж Събитие