начало | относно ИТС | открития | отзвук | контакти | ENGLISH

A- | A+

 

За повечето от декодираните артефакти съдържащи Тракийското Пиктографско Писмо може да прочетете в книгите на Д-р Стефан гайд - Тракийското Писмо Декодирано I и Тракийското Писмо Декодирано II:

ТРАКИЙСКОТО ПИСМО ДЕКОДИРАНО I (Двуезично издание - Български/Английски)

    Това е откритие, отнасящо се до зората на човешката цивилизация. Тo касае един исторически период, наречен Ерата на Енеолита (Халколита), и историята на най-старата цивилизация известна в Европа, позната по света под широкото понятие “Древната Европа”. Научният труд на Д-р Гайд представлява сензационно разкритие относно най-първите познати обитатели на Древната Европа, чието етническо име е достигнало до нас чрез класически автори като Омир, Херодот, Питагор, Плутарх и много други. В него се проследява историята на едно преоткриване на Древна Тракия и хората, наричани от незапомнени времена просто “Траките”. Тези хора са били известни на Херодот като “най-многобройният етнос, отстъпващ по многочисленост само на индусите”, а на Омир, който написал своята Илиада, като “хора, които му напомнят за боговете”.

Книжарници-разпространители на книгата в България:

 • Закупуване от онлайн книжарница Пингвините
 • Закупуване от онлайн книжарница Хеликон
 • Закупуване от онлайн книжарница book.store.bg
 • Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia

Книжарници-разпространители на книгата в чужбина:

 • Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia
 • Закупуване от онлайн книжарница Kubon & Sagner

ТРАКИЙСКОТО ПИСМО ДЕКОДИРАНО II (Двуезично издание - Български/Английски)

Във Втората книга "Тракийското писмо декодирано II" продължава разлеждането на още множество артефакти от т. нар. "Култура Градешница" /20 образци/. Така също декодиране по Метода Гайд на прочутата плочка от Тартария /Румъния/, наречена от румънските археолози "Амулет от Тартария". Знаменателната новина този път е, че при енеолитна Градешница в Тракия е намерен КИВОТ на Орфеевия Завет. Този 7000 годишен артефакт е първият, намерен досега в света "КИВОТ/КОВЧЕГ на ЗАВЕТА". Това е съдбовно разкритие от такъв важен исторически, научен и религиозен характер, че надхвърля с ценностния си смисъл не само националните рамки на България, но също и рамките на Европейския континент, защото съществуването му е безпрецедентно по значение за цялата световна антропоморфна цивилизация!!!

Книжарници-разпространители на книгата в България:

 • Закупуване от онлайн книжарница Пингвините
 • Закупуване от онлайн книжарница Хеликон
 • Закупуване от онлайн книжарница book.store.bg
 • Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia

Книжарници-разпространители на книгата в чужбина:

 • Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia

ТРАКИЙСКОТО ПИСМО ДЕКОДИРАНО IІІ (Издание на Български език)

 1. Тракийските пиктограми върху енеолитните плочки от Точиларе, Караново, Тартария и Градешница представляват първите намерени записи на глави 15, 17, 30А, 30Б, 78, 85, 124, 125 и др. от "Египетската Книга на Мъртвите", предхождащи с цели хилядолетия нейните копия в Древен Египет.
 2. Династиите Хиксос, управлявали Египет за повече от 1600 години (между 3100 г. пр.н.ера и 1500 г. пр.н.ера), се оказват ТРАКИЙСКИ ДИНАСТИИ.
 3. Тракийският надпис върху златния пръстен от Езерово се оказва кратък откъс от текстовете в глави 147 и 148 на "Книгата на Мъртвите", записан на Бохарския тракийски диалект.
 4. Тракийският надпис от Кьолмен е друг текст-извадка от глава 58 на "Книгата на Мъртвите", записана също на Бохарския тракийски диалект.
 5. Фригийските надписи, изсечени в скалата в града на цар Мидас, са също на тракийския Бохарски диалект, като тези от Езерово и Кьолмен, което потвърждава думите на Херодот, че фригите са траки. Те също имат своите аналози в "Книгата на Мъртвите" (глава 77)

Книжарници-разпространители на книгата в България:

 • Закупуване от онлайн книжарница Пингвините
 • Закупуване от онлайн книжарница Хеликон
 • Закупуване от онлайн книжарница book.store.bg
 • Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia

Книжарници-разпространители на книгата в чужбина:

 • Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia

ТРАКИЙСКОТО ПИСМО ДЕКОДИРАНО IV (Издание на Български език)

 1. Разкрита е древната тракийска Библия Бесика, която науката считаше за безвъзвратно изгубена вече повече от 1500 години. Това сензационно откритие води до безценни вечни откровения относно писмения и устен древно-тракийски език, които променят научната парадигма относно древното ни минало завинаги.
 2. Данните от изследванията оповестени в тази книга показват недвусмислено интимната връзка между древната тракийска реч и съвременния български език, и доказват неопровержимо, че днес българите говорят и пишат на модерен тракийски език. Към книгата е приложен (за първи път в историята!) Уникален Речник, със секция от над 500 древно-тракийски думи, които са останали идентични, или синонимни в съвременния български език.
 3. Всички писмени източници, написани на азбуката на Библия Бесика установяват без нито едно противоречие, че съвременната българска Кирилска азбука е модернизиран вариант на по-старата и предхождаща я тракийска Бохарска азбука, което означава, че и до днес българите пишат със същата свещена Тракийска Азбука на своите предци.
 4. Основното експертно заключение на този труд е следното: БЪЛГАРИТЕ СА ТРАКИ. В различни исторически периоди някои от многобройните им племена са се преселвали в различни посоки на своята диаспора, а други са се завръщали отново в Прародината си тук на Балканите, където са се сливали отново с основното автохтонно ядро на народа си, и са възраждали държавата си, за да пребъде България навеки.

Книжарници-разпространители на книгата в България:

 • Закупуване от онлайн книжарница Пингвините
 • Закупуване от онлайн книжарница Хеликон
 • Закупуване от онлайн книжарница book.store.bg
 • Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia

Книжарници-разпространители на книгата в чужбина:

 • Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia

Книгите Тракийското Писмо Декодирано I, Тракийското Писмо Декодирано II, Тракийското Писмо Декодирано IIІ и Тракийското Писмо Декодирано IV можете да намерите и във всяка книжарница
от веригите книжарници Пингвините и Хеликон.