начало | относно ИТС | открития | отзвук | контакти | ENGLISH

A- | A+

 

Пиктографски Речник на думите употребени в текстовете на тракийските плочици и някои сродни с тях идеограми

 
(R8)*
Бог
 
 
(A40; R8)*
Бог
 
 
(G6)*
Бог-Син, Божий Син(1)
 
 
(R8A)*
Триединният Бог (боговете)(2)
 
 
(O29v)*
велик
 
 
(O4)*
Храм (произнася се "орфей","ерфей"), Орфей (собствено име), също "х" в късния Египетски
 
 
(R8 & O4)*
Храм (Дом на Бога); Бог, който е в храма си
 
 
(A2)*
Аз говоря, казвам, заявявам
 
 
(Т14)*
истинно, вярно, свидетелство
 
 
(А2 & Т14)*
казвам истинно, свидетелствам вярно, обещавам
 
 
(O38A)*
скривалище, защита
 
 
(A5A)*
скривам се, защитен съм
 
 
(A35E)*
строя, укрепявам, постройка, стена
 
 
(O14)*
укрепление, укрепителна стена
 
 
(O119)*
построено скривалище (убежище)
 
 
(O14 & O119)*
скрито укрепление, скривалище, крепост
 
 
(D38)*
давам (приноси), дарявам
 
 
(N35)*
н, (предлог) на, (притежателно местоимение (на)(3)
 
 
(U8)*
Истина, Правда
 
 
(U8: X1)*
Истината, Правдата
 
 
(U17)*
Лъжа, Неправда
 
 
(A4A)*
Прославям, Слава, Хваление
 
 
(A47D)*
Пазител (човек-охранител)
 
 
(A49)*
Божествен Пазител (ангел, божествено същество)
 
 
(B43; C210 & M131)*
Царуващ с короната на Горния Свят
 
 
(C185A; C188)*
Царуващ с короната на Долния Свят
 
 
(N16)*
Земя, Земния (долния) свят
 
 
(R70; R14A)*
смъртта, хадес (земята на мъртвите), гроба
 
 
(R7)*
Огън, Отвъдния (горния) свят
 
 
(F46)*
обикалям, обхождам, територия
 
 
(W17A; U126, S15A, O133)*
Тракия, Тцер, цар (величество = серекх)
 
 
(Z2, O133)*
Тракия, колоните (атланти) на света
 
 
(F37I; T114)*
Тракия, Тцер, Гръбнак на света
 
 
(F37)*
Тракия, Тцер, Тракийски, Трак, гръбнак (анатомически)
 
 
(F37B)*
Тракия, Тракийски, Трак, гръбначен стълб
 
 
(S43; S15)*
Тракия, Тракийски, Трак, Божествени Слова, Скиптри
 
 
(S43&N16)*
Тракия, Тракийски, Земя на Божествени Слова
 
 
(O199)*
Тракия, Тракийски, Трак, Мегалити(5), (мегалитни храмове)
 
 
(Х1:U15)*
Бог - Отец
 
 
(M17; Х1:U15; A40)*
Бог - Отец
 
 
(M17; X1; 19)*
Отец, Баща
 
 
(M17; X1)*
Отец, Баща
 
 
(M17; Х1)*
Отците, бащите от четирите посоки
 
 
(M17; F37A; Х1)*
Отците на Тракия от четирите посоки
 
 
(X1)*
хляб, фонетично "т", член (представка, наставка) за ж.р. - (та, тя, ти)(4)
 
 
(V30)*
Господар, Господ, Благородник
 
 
(V30(4);F37A)*
Господарите на Тракия от четирите посоки
 
 
(F37A; V30(3); V30)*
Всичките Господари на Тракия
 
 
(V5)*
основавам, създавам (основите), основа
 
 
(049)*
град, населено място (селище)
 
 
(О1)*
Дом ( произнася се "ей", "ейа"), храм
 
 
(Q6)*
кивот, ковчег, саркофаг, свещенно ковчеже
 
 
(D47)*
ръка, длан на ръка, взимам
 
 
(N11)*
мярка (длан на ръка), длан (педя?)
 
 
(V20)*
мярка (дължима мярка), десета мярка (десет), част
 
 
(V20; N11; D47)*
Завет, договор, пакт (в Тракия), "мяра за мяра", "вземане даване" (нетипичен за Египет)
 
 
(A80;B50; A436)*
Приятелство, пакт за приятелство, приятели
 
 
(R2; R1B;R1)*
Олтари с различни приноси за Бога
 
 
(D34)*
воювам, водя битка
 
 
(Aa15)*
в, във (предлог)
 
 
(O30)*
Подпора, подкрепа, колона
 
 
(O30; Aa15)*
в подкрепа, в помощ
 
 
(V208B N5 V208B)*
вечност (космическа - извън времето)
 
 
(A73 C11)*
вечност (човешка - "милион години")
 
 
(D&t&tA)*
вечност (земна - "безброй години")
 
 
(T21)*
Един, Единият, Единство, Единият Бог
 
 
(D21)*
Уста, Слово, Реч, Врата
 
 
(D21; N35; B5)*
суча, кърма, кърмачка, майка-кърмачка
 
 
(D21; N35; A2)*
име, наименование, същност
 
 
(Aa1; D52;X1)*
мисъл, мисля, концепция
 
 
(D52; X1)*
оплождам, правя да зачене, потомство
 
 
(Е17)*
Вълк (диво куче)
 
 
(Е14А)*
Куче, Куче-Пастир, Пазител (между световете)
 
 
(S38\)*
Пастир, Пастир-Жрец, Цар-Жрец, Пророк
 
 
(F34)*
сърце
 

* всички йероглифи са идентифицирани с латинските си индекси по конвенционално приетата международна система на GARDINER.

(1) - И до днес в българския език се е съхранил изразът: "Сине мой, Соколе мой", което показва елементи на приемственост от траките в българския език.

(2) - В Еврейската Библия понятието Бог също е в множествено число ("Елохим"), но винаги се превежда като "Бог (Единият Бог)". В арабския Коран, от името на Бога също винаги се говори в множествено число "Ние - вашият Бог", но се има предвид винаги Единственият Бог ("Богът", както се превежда думата "Алах" от арабски). В Християнството, разбира се, това се пояснява чрез доктрината за Св. Троица (т.е. Бог е Един, но в три Лица - Отец, Син и Свети Дух).

(3) - Интересно е, че в съвременния български език се е запазила фонетично стойността на предлога "на" и притежателното местоимение "на", така както е изобразена на древните тракийски плочици, което е различно при другите езици!

(4) - Определителният член за женски род "та" в българския език има видимо повлияване от древната реч на траките.

(5) - Интересно е, че всеки класически мегалитен микрокомплекс, състоящ се от поне 3-4 вертикални колони и една хоризонтална плоча поставена върху тях, изобразява йероглиф от камък, който е именно йероглифът на Тракия. Би ли могло това да означава, че този специфичен тип мегалитна култура е своеобразен подпис на поселенията на траките навсякъде из Европа, отдалечени дори толкова, колкото е Стоун Хендж от о-в Крит и Перперикон?