Тракийското писмо декодирано V

(Българско Издание)

От страниците на Книгата в ръцете ви, ще изгрее пред вас най-древното Законодателство на патриарха Орфей, написано със Свещени Руни върху скрижали на библиотека (библия) от най-древни артефакти – същите знаци, с които по-късно са изписани Моисеевите заповеди, а друидите законотворци са управлявали келтското общество. Чрез системата на руническите знаци на “Рибеното Писмо” от остров Самотраки ще проникнете в Мистериите на Орфическата школа.

Ще научите за Тайните Слова на Сила от Книгата на Тот, които дават власт над “…небето горе и небето долу, и земята също…, …да възвърнеш истинската си форма и да виждаш… божествените както са…”. Ще разберете за писаното от Божия пръст, чието до косване освобождава, изцелява и въвежда в Царството на безсмъртните.

Ще се срещнете с Кабирите (“бития-сътворяващите”) – великите Хероси, (светиите – конници), които лидери на избраното човечество, следват Божествения Глас, пишещ чрез стихии световните събития в природата и обществото…

Закупуване от онлайн книжарница books.bogari.bg

Тракийското писмо декодирано IV

(Българско Издание)

1. Разкрита е древната тракийска Библия Бесика, която науката считаше за безвъзвратно изгубена вече повече от 1500 години. Това сензационно откритие води до безценни вечни откровения относно писмения и устен древно-тракийски език, които променят научната парадигма относно древното ни минало завинаги.
2. Данните от изследванията оповестени в тази книга показват недвусмислено интимната връзка между древната тракийска реч и съвременния български език, и доказват неопровержимо, че днес българите говорят и пишат на модерен тракийски език. Към книгата е приложен (за първи път в историята!) Уникален Речник, със секция от над 500 древно-тракийски думи, които са останали идентични, или синонимни в съвременния български език.
3. Всички писмени източници, написани на азбуката на Библия Бесика установяват без нито едно противоречие, че съвременната българска Кирилска азбука е модернизиран вариант на по-старата и предхождаща я тракийска Бохарска азбука, което означава, че и до днес българите пишат със същата свещена Тракийска Азбука на своите предци.
4. Основното експертно заключение на този труд е следното: БЪЛГАРИТЕ СА ТРАКИ. В различни исторически периоди някои от многобройните им племена са се преселвали в различни посоки на своята диаспора, а други са се завръщали отново в Прародината си тук на Балканите, където са се сливали отново с основното автохтонно ядро на народа си, и са възраждали държавата си, за да пребъде България навеки.

Книжарници-разпространители на книгата в България:

Закупуване от онлайн книжарница books.bogari.bg

Закупуване от онлайн книжарница Хеликон
Закупуване от онлайн книжарница book.store.bg
Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia

Книжарници-разпространители на книгата в чужбина:

Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia

Тракийското писмо декодирано III

(Българско Издание)

1. Тракийските пиктограми върху енеолитните плочки от Точиларе, Караново, Тартария и Градешница представляват първите намерени записи на глави 15, 17, 30А, 30Б, 78, 85, 124, 125 и др. от „Египетската Книга на Мъртвите“, предхождащи с цели хилядолетия нейните копия в Древен Египет.
2. Династиите Хиксос, управлявали Египет за повече от 1600 години (между 3100 г. пр.н.ера и 1500 г. пр.н.ера), се оказват ТРАКИЙСКИ ДИНАСТИИ.
3. Тракийският надпис върху златния пръстен от Езерово се оказва кратък откъс от текстовете в глави 147 и 148 на „Книгата на Мъртвите“, записан на Бохарския тракийски диалект.
4. Тракийският надпис от Кьолмен е друг текст-извадка от глава 58 на „Книгата на Мъртвите“, записана също на Бохарския тракийски диалект.
5. Фригийските надписи, изсечени в скалата в града на цар Мидас, са също на тракийския Бохарски диалект, като тези от Езерово и Кьолмен, което потвърждава думите на Херодот, че фригите са траки. Те също имат своите аналози в „Книгата на Мъртвите“ (глава 77)

Книжарници-разпространители на книгата в България:

Закупуване от онлайн книжарница books.bogari.bg

Закупуване от онлайн книжарница Хеликон
Закупуване от онлайн книжарница book.store.bg
Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia

Книжарници-разпространители на книгата в чужбина:

Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia

Тракийското писмо декодирано II

(Двуезично издание – Български/Английски)

Във Втората книга „Тракийското писмо декодирано II“ продължава разлеждането на още множество артефакти от т. нар. „Култура Градешница“ /20 образци/. Така също декодиране по Метода Гайд на прочутата плочка от Тартария /Румъния/, наречена от румънските археолози „Амулет от Тартария“. Знаменателната новина този път е, че при енеолитна Градешница в Тракия е намерен КИВОТ на Орфеевия Завет. Този 7000 годишен артефакт е първият, намерен досега в света „КИВОТ/КОВЧЕГ на ЗАВЕТА“. Това е съдбовно разкритие от такъв важен исторически, научен и религиозен характер, че надхвърля с ценностния си смисъл не само националните рамки на България, но също и рамките на Европейския континент, защото съществуването му е безпрецедентно по значение за цялата световна антропоморфна цивилизация!

Книжарници-разпространители на книгата в България:

Закупуване от онлайн книжарница books.bogari.bg

Закупуване от онлайн книжарница Хеликон
Закупуване от онлайн книжарница book.store.bg
Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia
Книжарници-разпространители на книгата в чужбина:

Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia

Тракийско Писмо Декодирано I

(Двуезично издание – Български/Английски)

Това е откритие, отнасящо се до зората на човешката цивилизация. Тo касае един исторически период, наречен Ерата на Енеолита (Халколита), и историята на най-старата цивилизация известна в Европа, позната по света под широкото понятие “Древната Европа”. Научният труд на Д-р Гайд представлява сензационно разкритие относно най-първите познати обитатели на Древната Европа, чието етническо име е достигнало до нас чрез класически автори като Омир, Херодот, Питагор, Плутарх и много други. В него се проследява историята на едно преоткриване на Древна Тракия и хората, наричани от незапомнени времена просто “Траките”. Тези хора са били известни на Херодот като “най-многобройният етнос, отстъпващ по многочисленост само на индусите”, а на Омир, който написал своята Илиада, като “хора, които му напомнят за боговете”.

Книжарници-разпространители на книгата в България:

Закупуване от онлайн книжарница books.bogari.bg

Закупуване от онлайн книжарница Хеликон
Закупуване от онлайн книжарница Ciela
Закупуване от онлайн книжарница book.store.bg
Закупуване от онлайн книжарница Balkananatolia

trakiisko-pismo-dekodirano-V

Тракийското Писмо Декодирано – V

От страниците на Книгата в ръцете ви, ще изгрее пред вас най-древното Законодателство на патриарха Орфей, написано със Свещени Руни върху скрижали на библиотека (библия) от най-древни артефакти – същите знаци, с които по-късно са изписани Моисеевите заповеди, а друидите законотворци са управлявали келтското общество. Чрез системата на руническите знаци на “Рибеното Писмо” от остров…

Акад. Цветан Гайдарски представя новата книга от поредицата „Тракийското Писмо Декодирано“.

Древната писменост по нашите земи, декодирана по Метода Гайд

Институтът по трансцендентна наука,  отдел „Тракология“ излезе с нови открития относно древната тракийска писменост по нашите земи. По случай 24 май – Деня на българската просвета и култура,   съвместно с Регионален исторически музей – Враца беше организирана конференция на тема: „Древната писменост по нашите земи, декодирана по Метода Гайд“. Сред гостите на форума бяха кметовете…

bibliya-besika

Откритата Библия на Прорицателите

За наша радост и удивление, до наши дни са достигнали някои много древни ръкописи на Библията на Бохарски диалект, които съдържат почти в цялост книгите на Новия и Стария Завет, което позволява да се направи един доста подробен езиков анализ на този диалект, тъй като езикът на различните книги на Библията е уникален с това,…

trakiisko-pismo-3

Тракийското Писмо – Най-новите открития предизвикаха нова Буря!

Ако първата книга на Д-р Стефан Гайд разкри недвусмислено разкодирането на най-древната писменост в света (съществуваща от преди 7000г.), втората потвърди ефикасността на метода Гайд чрез разчитането на още десетки артефакти от енеолитната епоха, съдържащи идеограмите на древната тракийска пиктографска писменост, като най-забележително беше разчитането (и по-този начин преоткриването му като вечна светиня) на Кивота…

the-thracian-script-decoded

Най-старото писмо в света е декодирано

Най-старото писмо в света е декодирано от Д-р Стефан Гайд, български американец, живеещ в Калифорния, съобщиха многобройни медийни източници веднага преди и след прес-конференцията на 29 Март 2006г. в БТА, София, България. Виж още за Метода Гайд тук. Това е откритие, отнасящо се до зората на човешката цивилизация. Тo касае един исторически период, наречен Ерата…

kivotyt-na-orfeeviya-zavet

Кивотът на Завета Намерен в България

В Градешница, България е намерен 7000 годишен кивот на Орфеевият (Орфическият) Завет с Първата Заветна Плоча. “Културата Градешница” е Тракийската култура и това стана особено ясно и очевидно с декодирането на Тракийските писмени знаци върху прочутата вече по целия свят Оброчна Плочка от Градешница с помощта на метода на Гайд, което бе подробно описан и…

Loading blog posts...